Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i kommunen har til oppgave å sikre forholdene til barn og ungdom som har særlige behov i forhold til omsorg, trygghet og personlige problemer.

Barnevernet skal også arbeide med å sikre barns utvikling og interesser gjennom samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer.

Kommunene Tysfjord og Hamarøy etablerte felles barnevernstjeneste fra 1.1.2012.
Tysfjord kommune administrerer denne tjenesten som kalles Nord-Salten barnevernstjeneste. 

Her finner du kontaktinformasjon for Nord-Salten barnevernstjeneste

Telefontid Nord-Salten Barnevern fra og med 01.06.2016:

Telefontid er mandag til fredag kl. 12.00- 14.00. Saksbehandlere som er ute på reise vil kunne være tilgjengelig utenom disse tidsrommene.

Mandag og tirsdag kan også merkantil kontaktes på telefon 75 01 31 15 /91 18 39 41. Beskjed vil da bli formidlet til saksbehandlerne.

Akutte henvendelser bes gitt til leder Mathilde Marhaug eller stedfortreder Sissel  Sjåfjell Kyllingmark.

For øvrig har Hamarøy og Tysfjord ikke barnevernvakt, og dersom det er akutte hendelser utenom ordinær kontortid, vil det være politi som skal kontaktes.

 Nyttige linker:
Barnevern: http://www.bufetat.no/barnevern/ 
Barnevernvakthttp://barnevernvakten.no/ 
Kors på halsen: http://www.korspahalsen.no/ 
Alarmtelefon: http://www.116111.no/


   • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 30.05.2016