Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2011

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør med dette ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak som gjennomføres i løpet av 2011.

 

Som eksempel på tiltak kan nevnes refleksmateriell/refleksdemonstrasjoner, sykkelprøver/sikker på sykkel med fokus på hjelmbruk, sikkerhet i skolebussen og arrangement av ulike slag, f.eks. temamøte med fokus på nødvendig/unødvendig bilkjøring i skoleområdet. Tiltakene kan være mange og forutsettes gjennomført i inneværende år.

Midlene kan søkes av kommuner for oppfølging av holdningsskapende tiltak hjemlet i den kommunale trafikksikkerhetsplanen, - av lag og foreninger, - av skoler og FAU eller enkeltpersoner som ønsker å bedre trafikksikkerheten på hjemstedet.

Tilskuddene blir fordelt av NFTU to ganger i løpet av året. Første gang på møte i utvalget
10. mars. For å komme i betraktning ved denne tildelingen settes søknadsfristen til 28.februar.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av planlagte tiltak samt kostnadsoverslag. Søknaden sendes Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 Bodø.

Vi ber mottakere av denne kunngjøringen videreformidle den til aktuelle søkere samt at kommunene legger den ut på sine nettsider.

For ytterligere informasjoner ta gjerne kontakt på tlf 916 03 230 eller
e-post trygve.hansen@vegvesen.no

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Trygve Hansen
sekretariatsleder  • Oppdatert av Sander Ediassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015