Hamarøy helsestasjon

Omfatter helsestasjonen og skolehelsetjenesten, tilbud psykisk helse barn og unge.

Helsekontroll på helsestasjonen
Åpningstid: 08.00 - 15.30
Telefon 75 76 50 85 / 75 76 50 33
Hamarøy helsestasjon holder til på Helsesenteret, Oppeid.  
Tjenesten omfatter:
 • Helsesøstertjeneste
 • Tjeneste for psykisk helse, barn og unge
 Tjenesten er forankret i:
Helsestasjonen samarbeider med:
 • Foreldre
 • Helsesøster 
 • Skole (Grunn -og videregående skole) og barnehager
 • Lege
 • Tannhelsetjeneste
 • Barne og Ungdoms Psykiatri (BUP)
 • Barnevern
 • Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) 
 • Hjemmetjenesten
 • Politi 
 • Frisklivssentralen
 • Miljøtjenesten i Hamarøy
 • Habiliteringstjeneste
 • Flyktningetjenesten
 
Tjenesten er en del av Enhet Familie og Helse i Hamarøy som omfatter følgende tjenestetilbud; psykisk helse og rus (voksne), helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helse barn og unge, og deler av de "gamle" sosialtjenesten.


 • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
 • Sist oppdatert den 25.08.2015