Oppheving av kokevarsel Innhavet

Melding fra teknisk enhet.

 

Oppheving av Kokevarsel til abonnentene tilknyttet Innhavet vannverk:

Det ble ikke funnet bakterier i drikkevannsprøver som ble tatt ut mandag 08.08 og tirsdag 09.08.2011.

Med dette opphever Hamarøy kommune kokevarslet!  • Oppdatert av Sander Ediassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015