Spyling Skutvik vannverk

Spyling av vannledninger ved Skutvik vannverk vil foregå tirsdag 24.04.2012 fra kl 08.00 til ca kl 15.00

 

På grunn av spyling av hovedledningene må det regnes med varierende trykk, delvis avstenging og skittent vann under og etter spylingen.

I dette tidsrommet bør abonnentene helst ikke tappe vann. Når spylingen er ferdig kl 15.00 er det en fordel om abonnentene først bare tapper kaldt vann, slik at en unngår å få skittent vann i varmtvannsbeholderen.  • Oppdatert av Sander Ediassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015