Åpent møte om skole

Det inviteres til åpne møter med tema: Hamarøyskolen - hva nå?

 

Strukturene innenfor organisering av skole i Hamarøy er under press.

Bakgrunn:

  • Endringer i befolkningen i bygda samlet (synkende elevtall)
  • Høye enhetskostnader (pris pr. elev)
  • Hvordan sikre kvalitet og kompetanse
  • Store etterslep på vedlikehold kommunale bygg

Innhavet: Innhavet skole, 11. januar 2012 kl. 19.30

Presteid: Hamsunsenteret, 12. januar kl. 18.00

 

Vel møtt!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015