Åpent møte Skutvik

Det inviteres til åpent møte på Skutvik tirsdag 18.april 2017 i forbindelse med utviklingsprosjektet "Skutvik inn i framtiden".

foto Skutvik hurtigbåtkai skiltet med Skutvik

I forbindelse med utviklingsprosjektet på Skutvik har Hamarøy kommune engasjert Næringsutvikling AS. De har gjennomført en mulighetskartlegging for utviklingspotensialet på Skutvik.

Tid/sted: Skutvik Gjestegård, tirsdag 18.april 2017 kl 18:00

Tema på møtet:

  • Presentasjon av resultater fra mulighetskartleggingen.
    Kartleggingen er basert på samtaler med bedrifter, personer og organisasjoner med relasjon og engasjement for Skutvik. Resultatet består av potensielle tiltak, muligheter og anbefalt strategi for fremtiden.
  • Diskusjon rundt iversettelse av tiltak og strategi.

Ditt engasjement er viktig for vekst og utvikling av Skutvik - alle er velkommen!

Spørsmål
Dersom du har spørsmål i forbindelse med prosjektet, kan Katrine Mevatne fra Næringsutvikling AS kontaktes på mobil 924 02 890 eller epost: katrine@naringsutvikling.no

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 05.04.2017