Årsmøte Hamarøy innebandy

fredag 7. mars kl. 18.00 i klubbhuset.

 

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende innen 1. mars.

Kan sendes til thea.bye.pedersen@gmail.com eller ring på tlf. 975 28 293. 

Enkel servering. Velkommen!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015