Årsmøte Høyborgen barne- og ungdomsklubb

søndag 29. mars kl. 18.00 på Høyborgen barne- og ungdomsklubb utsatt til torsdag 9. april.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Valg

6. Innkomne saker

7. Veien videre

Velkommen!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015