Årsmøte i Hamarøy historielag

tirsdag 12. april kl. 18.00 på Helsesenterets kantine, Oppeid

Vanlige årsmøtesaker etter vedtektene. Saker en ønsker skal tas opp på årsmøtet må meldes inn til: idar.soerensen@gmail.com innen 8. april.

Velkommen!

Styret  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 01.04.2016