Årsmøte i Polden kystlag

Polden Kystlag Hamarøy avvikler årsmøte onsdag 20. mai kl. 19.00 på Hamarøy Bygdetun.

Vanlige årsmøtesaker. Innmeldte saker sendes styret senest en uke før møtet.

Film (kystfilm) og vanlige årsmøtesaker på Tingsalen, deretter hyggelig kystprat og samvær i huset med servering av Tordds fristelse!

Styret.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015