Årsmøte i Sørbygd skytterlag

Sørbygd skytterlag avholder årsmøte torsdag 30. april kl. 19.00 på lagets klubbhus.

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være meldt innen 24. april.

Velkommen.

Styret  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015