Årsmøte IL Sørulf

onsdag 29. mars kl. 19.00 på skihytta på Ulvsvågskaret.

Vanlige årsmøtesaker. Innmeldte saker må være mottatt senest 1 uke før møtet.

Saker bes sendt Hans Kristian Grunnvoll, tlf. 414 45 278  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 24.03.2017