Årsmøte Nordbygda forsamlingshus

torsdag 23. februar kl. 18.00.

 

Vanlige årsmøtesaker. Valg av ny formann/leder og kasserer.

 

Velkommen!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015