Årsmøte Nordbygdens forsamlingshus

onsdag 20. april kl. 18.00 på huset.

Vanlige årsmøtesaker: Årsmelding, regnskap 2015, budsjett, valg av styre.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til leder innen 17. april, tlf. 908 91 354.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 08.04.2016