Årsmøte Optimisten

mandag 16. mars kl. 18.00 på arbeidsstua, Hamarøy sykehjem.

Vanlige årsmøtesaker.

Velkommen!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015