Årsmøte Sagfjord pensjonistforening

torsdag 18. februar kl. 16.30 på eldresenteret.

Vanlige årsmøtesaker. Bevertning. Åresalg, husk gevinst. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

Styret.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 12.02.2016