Årsmøte Sagvatnan jeger og fiskerforening

søndag 27. april kl. 17.00 på Gammelskola på Sandnes.

Ordinære årsmøtesaker. 

Gamle og nye medlemmer velkommen!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015