Årsmøte Skutvik pensjonistforening

torsdag 19. februar kl. 17.00 på Skutvik Gjestegård.

Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal opp på møtet må være styret i hende innen 17. februar.

Servering av varm mat. Ønsker alle velkommen!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015