Årsmøte Søskenheimen Skutvik

lørdag 14. mars kl. 12.00 på Søskenheimen.

Vanlige årsmøtesaker, da først og fremst årsutleie av Søskenheimen,.

Styret.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015