Årsmøte Ulvsvåg Grendehus

Årsmøte avholdes på Ulvsvåg Grendehus onsdag 24. april kl. 19.00.Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder
Godkjenning av årsmelding og regnskap
Valg
Innkommende saker


  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015