Årsmøte Ulvsvåg pensjonistforening

onsdag 24. februar kl. 18.00 på Ulvsvåg gjestgiveri.

Vanlige årsmøtesaker. Kaffe og loddsalg.

Velkommen gamle og nye medlemmer.

Styret  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 12.02.2016