Årsmøte/medlemsmøte Hamarøy pensjonistforening

onsdag 22. februar kl. 18.00 på HIS

 

NB: Merk datoen.

 

Hjertelig velkommen til gamle og nye medlemmer!  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015