Dette er endret i matrikkel, og gjelder Glimmaveien, Knut Hamsunsvei, Moreneveien og Trimveien.

Disse endringene er vedtatt i kommunestyrets sak 8/14 i forbindelse med behandling av retningslinjer for adresseringsprosjektet. I vedtaket ble det fastsatt som prinsipp at i den grad endingen på adressenavn omfatter vei – benyttes bokmål. Tidligere veinavn på Oppeid med endingen veg - endres til vei.