Aksjer Nord-Salten Kraft

Formannskapet ønsker at kommunestyret skal drøfte og vedta kommunens prinsippielle holdning til å benytte kommunens forkjøpsrett ved omsetning av aksjer i Nord Salten Kraft AS.

 
 

Omdanningsprosessen nærmer seg nå en ende, og med det er det forventet at ulike aksjonærgrupper vil "røre" på seg. I vedtektene er det definert hvem og hvordan slik omsetning kan og skal skje.

Nord Salten Kraft AS v/ adm direktør har forespurt kommunene som eiere om hvilke rutiner som kan brukes for å gjøre dette på en smidig og enkel måte framover. Formannskapet var i store trekk positiv til de mer praktiske sider av håndteringen. Saken ble drøftet i formannskapets møte 19.januar.  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015