Frist for andre gangs inntak for barnehageplass er 30. november 2018.

Her finner du søknadsskjema

For mer informasjon, ta kontakt med den enkelte barnehage