Årsmøte i Hamarøy LHL

avholdes på Hamarøy internasjonale senter torsdag 24. februar kl. 19.00

 

Styret møter kl. 18.00. Forslag på sosiale tiltak og aktiviteter 2011 blir presentert på møtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være leder i hende senest

15. februar 2011  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015