Kontakt

Her finner du telefon og epostliste til Hamarøy kommune.

 
Kontaktinformasjon
  Telefonnummer:
Telefon og epostliste (pdf)  
Sentralbord 75 76 50 00
Servicekontor 75 76 50 14
Legevakt 116117
Brann - nødtelefon 110
Politiet - nødtelefon 112 eller 02800
Medisinsk nødhjelp - AMK-sentral 113
Hjemmetjenesten - vakt.tlf. 46 87 90 10
Hamarøy bygdeheim - vakt.tlf. 95 77 85 30
Vakt-telefon vann/avløp 95 72 01 33
   

 

 
Postadresse:
Hamarøy kommune
Oppeid
8294 Hamarøy
  
 
Organisasjonsnr. 970 542 507
 
Kommunenr. 1849
 
Åpningstider administrasjon, kommunehuset Oppeid: mandag-fredag 08.00-15.30
Sentralbordet er betjent av HT-SAFE AS.
 
 


  • Oppdatert av Sander Ediassen
  • Sist oppdatert den 28.04.2017