Kultur, miljø og fritid

Hamarøys kulturliv viser et mangfold av aktiviteter med stor spennvidde og med et samspill mellom lag-og foreninger, det offentlige og private. I tillegg er Hamarøy er et eldorado for friluftsinteresserte, og her finnes hele åtte naturreservater og utallige turmuligheter.

Kultur, miljø og fritid

"Jeg vet ikke en Ting som vi herute paa Landet ikke kan avle og omdanne selv av alt vi trenger til dette liv: Mat, Klær, Hus, Lys. Har vi ikke Teater? Vi har større Skuespill enn Nationaltheaterets." (Fra Knut Hamsuns brev til "Klassekampen" 1916 om livet på landet.)

Knut Hamsuns ruvende posisjon i verdenslitteraturen - og i Hamarøykulturen - gjør det naturlig å åpne disse sidene med et sitat av den store mester. Et omfattende kulturengasjement knyttes til Hamsun og hans forankring i Hamarøy, men det totale kulturbildet er langt mer sammensatt. Med dikterens eget Æventyrland som ramme for et variert og blomstrende kulturliv, kan Hamarøy by på så vel unike naturopplevelser, som spennende kultur- og fritidsaktiviteter med stor bredde.

Dette sørger blant annet et aktivt lag- og foreningsliv for - et kulturlandskap rikt av kultur- og fornminner, idrettshall og tilrettelagte anlegg, muséer og gallerier og unike friluftsområder til fjells og ved strand.

Hamarøy kommune har over tid utviklet et kulturtilbud med mangfold og variert innhold, både i regi av kommunen, i regi av frivillige og private, og i samspill mellom offentlige og frivillige. Musikk-og kulturskolen tar sikte på å være et kulturelt senter for barn, ungdom og voksne. 

Kulturenhetens oppgave er først og fremst å legge til rette for at kulturlivet i Hamarøy skal utvikle seg videre og skape økt engasjement og tilknytning til kommunen - kort sagt trivsel til beste for alle som bor her eller besøker kommunen vår.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 03.12.2015