Næring

Hamarøy – med rette kalt Æventyrlandet – ligger midt i Nord-Salten i nordre Nordland.

Hamsunsenteret 4.august 2009
 
Fra værhardt kystlandskap langs Vestfjordens strender til høyfjell på grensen mot Sverige, er Hamarøy en vidstrakt kommune som favner om det meste som naturen kan tilby. Bosettingsstrukturen er primært knyttet til fem tettsteder, Oppeid/Presteid, Innhavet, Skutvik, Tranøy og Ulvsvåg, med kommunesenteret Oppeid som det største.
 
Hamarøy er et mangfoldig, dynamisk og spennende samfunn med mange muligheter. Landbruk, havbruk og skogbruk danner på mange måter grunnlaget for industri og servicenæring. Servicenæringa, inkludert reiselivsnæring og offentlige arbeidsplasser innen utdanning og administrasjon, utgjør en stor sektor innen næringslivet. Hamsunsenteret, som stod ferdig 4.august 2009 - har betydd og vil komme til å bety mye for kultur- og næringsutviklinga i kommunen. Hamarøy er også en vannkraftkommune, noe som gir kommunen et godt inntektsgrunnlag.
 
 


  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 04.12.2015