Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Askespredning

Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden. Det kan være et alternativ for dem som ikke ønsker begravelse eller urnenedsettelse på en kristen gravplass, eller hvis avdøde hadde en spesiell tilknytning til et bestemt sted. I retningslinjene går det blant annet fram at askespredning som hovedregel kun tillates på åpent hav og i høyfjellet. Det kan ikke skje nær bebyggelse eller der folk ellers oppholder seg. Søknaden sender du til Fylkesmannen i det fylket der asken ønskes spredt. Fylkesmannen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.
Publisert

Skjema