Atkomst til sentralskolen

Arbeidene med opprusting av uteområdene til Hamarøy sentralskole er i full gang og skal være avsluttet i løpet av høsten 2010. Nå som skolen starter opp igjen, har teknisk enhet laget et kart som viser hvor skoleelever og andre besøkende kan bevege seg.

Elever, lærere og andre besøkende til sentralskolen må benytte den nye atkomstveien fra parkeringsplassen vest for skolen. Herfra kan man gå til kulturskolen og grusbanen. Det er også mulig å bruke gangvei fra hybelhusene/kantina. Gangveien fra Knut Hamsuns vei vil bli stengt i hele anleggsperioden.

 

Skoleplassen vil bli ferdigstilt fra venstre mot høyre, og avsluttes med oppsetting av ballbingen. Arbeidene vil bli tilpasset skolens friminutt, og arbeid med store maskiner vil utføres etter skoledagens slutt. 

 

Klikk her for å laste ned infobrev fra rektor Kurt Fossvik.

 

For spørsmål, ta kontakt med byggeleder Ingunn D. Lindbach på teknisk enhet på e-post: idl (a) hamaroy.kommune.no eller telefon 75765021.  • Oppdatert av Ingunn D. Lindbach
  • Sist oppdatert den 25.08.2015