Augustprisen

Augustprisen er Hamarøy kommunes kultur-og næringspris.

Augustprisen

Formålet med Augustprisen er å stimulere til dristighet, vilje til satsing og nyskaping innen nærings-og/eller kulturlivet i kommunen. Hamarøy kommunes Augustpris kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner eller institusjoner som markerer seg og skaper optimisme i Hamarøy kommune, uten frykt for "janteloven".

Prisen deles ut under Hamsundagene, som er annet hvert år.

Vedtekter for Augustprisen

Tildelinger - Augustprisen
År Tittel/begrunnelse Tildelt
2000 Edvardas Hus Toril Ellingsen og Valdemar Hansteen
2002 Marinbiolog Dagfinn Aasjord, Innhavet
2004 Cafè, Himmel og Hav Bente Kristiansen og Reidulf Pettersen
2006 Krigsminnemuseet Trond Inge Mathisen
2008 Næringsdrivende og samfunnsbygger Kuldeep Singh
2010 Næringsdrivende, idrettsleder, samfunnsbygger Knut Høivaag
2012 Betydelig innsats kulturnæring og samfunnsbygger Kirsti Skogholt Kalstad
(delt pris)
2012 Lokalhistoriker, redaktør Lokalavis, samfunnsbygger Børge Strandskog (delt pris)
2014 Lokale samfunns-og næringsutviklere Ann Merethe og Helge Nilsen
2016 Næringsetablerer og utvikler
Regina Stier Thorbergsen  
2018    

   • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 01.11.2016