Avtalen ble signert at ordfører Jan-Folke Sandnes, Innhavet Sanitetsforening ved Inger Lise Brenna, Sigrun Lie fra Drag Sanitetsforening og Anne Sofie Bratli fra Hamarøy Sanitetsforening på Hamarøy hotell 15. juni 2018.

Det var Innhavet Sanitetsforening som tok initiativ til  å etablere omsorgsberedskapsgruppe for området Hamarøy og Tysfjords vestside. De involverte tidlig både kommune og beredskapsaktører i oppstartsarbeidet. Hamarøy kommune er fornøyd med avtalen som bidrar til å trygge lokalsamfunnet vårt i krisesituasjoner.

Avtalen innebærer at omsorgsberedskapsgruppene til Norske Kvinners Sanitetsforening er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. Viktige oppgaver er for eksempel å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.

Omsorgsberedskapsgruppen er i oppstartsfasen, og har allerede 25 medhjelpere som er med. Det er meldt interesse fra ytterligere 20 medhjelpere, som kan tenke seg å være med.

Det er fortsatt mulig å melde sin interesse for å bli medhjelper. Både kvinner og menn over 18 år som ønsker å bidra kan ta kontakt enten via facebooksiden til Innhavet sanitetsforening eller på telefon til leder Inger Lise Brenna ‭977 25 266‬ eller Tina Andersen 940 39 063