Båttur

Bli med Nord-Salten turlag på båttur! Søndag 12. mai drar vi på båttur til Flatøya fyr.For mer info, ta kontakt med Monica Høgseth tlf. 959 70 544 el. Berit Staurbakk tlf. 991 59 325.

Se hjemmeside: http://www.turistforeningen.no/nordsalten


  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015