Ballbingen på plass

Siste helga i oktober - før den første høststormen begynte å rase - fikk Hamarøy sin første ballbinge. Bingen er et resultat av godt samarbeid mellom frivillig sektor (Hamarøy IL) og Hamarøy kommune. Bingen kan brukes til det meste - fotball, basket, håndball, lek og moro, kort sagt - det man kan se for seg på en stor flate med mulighet for fysisk utfoldelse.

 

Hamarøy kommune har tilrettelagt selve skoleplassen ved Hamarøy sentralskole, og Hamarøy IL har bidratt med pengeinnsamling og enorm dugnadsinnsats. Ifølge dugnadsgeneralen er det trolig gått med rundt 300 dugnadstimer i løpet av helga. Dugnaden pågikk fredag kveld, lørdag og søndag. På det meste var over 20 mennesker - store og små - i gang med arbeidet for å montere bingen. Sparebanken Nord-Norge, Knut Hermann, samt flere næringsdrivende (full oversikt kommer i senere nyhet) har bidratt med store og litt mindre økonomiske bidrag. Anlegget er også finansiert med nærmiljømidler (spillemidler). Hamarøy kommunes andel er på kr 250 000.

Alle aktive barn, unge og voksne kan nå glede seg over et anlegg som både kan brukes i skoletida og på fritida. Anlegget vil stå åpent og tilgjengelig alle dager til kl. 21 el 22 (se oppslag).

Hamarøy kommunes heimeside vil med dette rette en stor takk til alle frivillige som har gjort dette løftet mulig! Uten stor dugnadsvilje og innsats hadde skolen og kommunen aldri fått et slikt flott anlegg! Gratulerer!

 

Dugnad på ballbingen. Foto: Øyvind A. OlsenFoto: Øyvind A. Olsen

Kveldsdugnad. Foto: Øyvind A. Olsen  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015