Barnehage eller SFO-plass?

Trenger ditt barn plass i barnehage eller skolefritidsordning høsten 2015? Da er det på tide å søke.

Barnehagen saging i fjæra
Søknadsfrist for plass i barnehage eller SFO er 1.mars.

Barnehageplassene tildeles som 40, 50, 60, 80 eller 100 % plasser organisert i hele dager. Her finner du informasjon om oppvekstsentrene i Hamarøy.  
Plassene tildeles og beholdes til de sies opp eller barnet begynner i skolen.
Søk barnehageplass, ny/endring eller overflytting

SFO-plassene tildeles som:
Heltidsplasser (følger barnehagens åpningstider)
Korttidsplass (10 timer pr uke gjennom barnehageåret)
Endagsplass (en fast avtalt dag i uka innenfor skoleåret)
Om skolefritidsordningen i Hamarøy
OBS! Alle som skal ha plass skoleåret 2015/2016 må søke,også de som har plass i år.
Søk SFO - ny plass, endring og utmelding  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015