Barnehage og SFO

Trenger ditt barn plass i barnehage eller skolefritidsordning høsten 2016? Da er det på tide å søke.

Barnehage og SFO
Søknadsfrist for å søke barnehage eller SFO-plass til høsten er 1.mars 2016.

Barnehageplassene tildeles som 40, 50, 60, 80 eller 100 % plasser organisert i hele dager. Her finner du informasjon om oppvekstsentrene i Hamarøy.  
Plassene tildeles og beholdes til de sies opp eller barnet begynner på skolen.
Søk barnehageplass, ny/endring eller overflytting

SFO-plassene tildeles som:
Heltidsplasser (følger barnehagens åpningstider)
Korttidsplass (10 timer pr uke gjennom barnehageåret)
Endagsplass (en fast avtalt dag i uka innenfor skoleåret)
Om skolefritidsordningen i Hamarøy
OBS! Alle som skal ha plass skoleåret 2016/2017 må søke,også de som har plass i år.
Søk SFO - ny plass, endring og utmelding

OBS! Det kan bli gjort endringer i vedtektene før skolestart.

Søknadsfrist: 1.mars 2016  • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 11.02.2016