Barnehagebibliotek

Hamarøy bibliotek ønsker å gi barnehagebarna og familiene deres enkel tilgang på gode barnebøker og gode leseopplevelser.

Hamarøy bibliotek tilbyr barnehagene i kommunen barnehagebibliotek.

Et barnehagebibliotek er en bokkasse som står i barnehagen, med bøker som passer for aldersgruppa. Foreldrene oppmuntres til å låne med seg bøker hjem fra barnehagebiblioteket, og barnehagen kan bruke bøkene i barnehagen. For å låne skriver foreldrene opp hva de tar med seg på ei liste som ligger sammen med bøkene, og når de leverer tilbake stryker de seg ut igjen.

Hamarøy bibliotek bytter ut bøkene to ganger i halvåret og har gjerne en liten lesestund med barna i barnehagen samtidig.

Målet med barnehagebibliotekene er å gi barna og familiene deres gode leseopplevelser og enkel tilgang på gode barnebøker. Fortellinger og høytlesning stimulerer barnas språk, og barn som blir lest for blir selv bedre lesere.

Barnehagebibliotekene kommer selvsagt i tillegg til at barnehagene kan låne bøker til forskjellige tema og prosjekter og besøke biblioteket for å låne bøker eller bli lest for.

Marielund, Skutvik og Ulvsvåg barnehager har barnehagebibliotek.  • Oppdatert av Mari Hopland
  • Sist oppdatert den 04.04.2017