Om Barnehagedagen 2017:

Leken og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives. Slagordet denne gangen er derfor: "Vi vil leke".

Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagedagen kan bidra til å spre kunnskap om barnas barnehagehverdag og barnehagens innhold.