Barnehagedagen Ulvsvåg

Barnehagen i Ulvsvåg har over tid jobbet med tema lek og vennskap. Barnehagedagen 2017 med slagordet "Vi vil leke" markeres med utstilling.

Lek og vennskap i Ulvsvåg barnehage
Ulvsvåg barnehage har over tid jobbet med temaet "Lek og vennskap", der de har hatt samtaler og tatt opp spørsmål rundt vennskap.

Samtidig er metoder fra"Steg for steg" brukt. Steg for Steg er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse.

Utstilling Ulvsvåg barnehage
Barnehagedagen 2017 markeres med ei lita utstilling med plakater, bilder og tegninger. Alle bildene har fått tekst som omhandler lek, og hva barnehagen sier om lek.

Barnehagen har også laget en plakat der de største barna har fått gi uttrykk for hva de liker best ved å leke. Et fellesprosjekt har vært å male vennskapsbilder.

Utstillingen skal henge oppe ei stund slik at foreldre og besøkende skal få anledning å se.
   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 16.03.2017