Barneklatring i Hamarøyhallen

søndager kl. 18.00

 

For mer info, se www.hamaroyklatreklubb.no  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015