Barnesanggruppe

Oppstart av barnesanggruppe i Hamarøy musikk- og kulturskole

 
Kulturskolen starter opp med tilbud i barnesang for barn i alderen 5 – 7 år. Elevene vil få utfolde seg i musikkens verden sammen med lærer Yvonne Thomassen, der man vil legge vekt på å utvikle sang – og musikkgleden hos barna. Foreldre som ønsker å delta sammen med barna er hjertelig velkommen (uten egenandel).
 
Tilbudet vil foregå på barneskolen Oppeid mandager 14.30 – 15.30. Elevkontingenten blir kr 650/halvår, og tilbudet følger kulturskolens øvrige vedtekter med tanke på søskenmoderasjon osv.
 
Søknad skjer elektronisk via følgende nettadresse:
 
eller på søknadsskjema som kan skrives ut her:
 
eller hentes på servicekontoret i kommunehuset.
 
 
Det vil bli sendt ut nødvendig info til den enkelte søker før oppstart.


  • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015