For mer info, ta kontakt med Monica Høgseth tlf. 959 70 544 el. Berit Staurbakk tlf. 991 59 325.

Se hjemmeside: http://www.turistforeningen.no/nordsalten