Bedriftsveiledning

Hamarøy kommune skal yte bedriftsservice i første linje. Grunnlaget er at Hamarøy kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune.

 

Dette innebærer blant annet:

  • å være bedriftens kontaktpunkt og veiviser i kommuneforvaltningen
  • å bistå praktisk i forhold til ny- og reetableringer av næringsvirksomhet - særlig der det er behov for en samordnet innsats fra kommunens side
  • å informere om offentlige virkemidler til næringsutvikling
  • å gi faglig bistand i bedriftsutviklingsspørsmål og ved nyetableringer
  • å være adresse og mottaker av avviksmeldinger i forhold til vedtatt næringspolitikk og serviceerklæringer
  • å skape faglige og næringspolitiske møteplasser der Hamarøys og regionens utviklingsoppgaver settes på dagsorden

 


Hilde Fredheim er Hamarøy kommunes Kultur- og næringssjef.
epost: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no
Telefon: 75 76 50 15
 
 
 


  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 01.11.2016