Befolkningsvekst i Hamarøy

Pr. 1.10.09 er det befolkningsvekst i Hamarøy. Siste befolkningsstatistikk fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser en økning i befolkningstallet i Hamarøy fra 1.1. - 1.10. på 4 personer!

Tallet er svært gledelig. I samme periode er det et netto negativt fødselstall på - 9 (differansen mellom 7 fødte og 16 døde). Tilsvarende er det netto tilflytting på 13 personer (differansen mellom 59 utflyttinger og 72 innflyttinger).

Måtte den positive tendensen holde lenge, og gjerne øke!

Link til ssb befolkningstabeller pr.1.10.09  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015