Best i Nordland!

Og 9. beste kommune i Norge på nett!

6 stjerner til Hamarøy kommune

Evalueringen av nettsidene er foretatt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Vestlandsforsking og Alethia.
Kvalitetsvurderingen er et ledd i å synliggjøre kvaliteten på de offentlige internettsidene og for å stimulere til å øke kvaliteten på de offentlige elektroniske tjenestene.

Totalt 700 offentlige nettsider er testet på tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold.

Resultatet skyldes målrettet intern innsats, og et godt lagarbeid mellom Hamarøy kommune, Ibis IKT, Workplace consulting, Bedre reklame og tredjepartsleverandører.  • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015