Folkemøtene finner sted:

• mandag 19. mars kl. 19:00 på Drag samfunnshus

• tirsdag 20. mars kl. 19:00 på Hamsunsenteret

Det er samme innhold og opplegg i begge møtene. Åpent for alle. Enkel servering.

 

Møtene arrangeres av Fellesnemnda for Hamarøy og Tysfjord. Nemnda består av tre politikere fra hver av de to kommunene, og legger til rette for den nye kommunen.

Les mer om kommunereformen her:  Nye Hamarøy.

 

Kontaktperson: Prosjektleder Ørjan Higraff,

orjan.higraff@hamaroy.kommune.no, tlf. 906 30 843

Nye Hamarøy folkemøte

 

 

folkemøte samisk versjon