Boligpolitikk vedtatt

I kommunestyret den 20. mars 2014 ble boligpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune vedtatt. Planen beskriver prioriteringer og målsetninger på boligområdet for perioden 2014 - 2024, og skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt innsats på boligområdet.

OPS prosjekt Oppeid

Den boligpolitiske planen inneholder en gjennomgang av kommunens behov og bruk av boligpolitiske virkemidler innen følgende tre målområder:

  1. Generell boligutvikling
  2. Boligososiale forhold
  3. Organisering og boligforvaltning

Det er i tillegg til fullversjonen av planen, også utarbeidet en kortversjon med særlig fokus på handlingsdelen.

Begge versjonene av planen er tilgjengelig her  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015