Boligpolitisk plan 2014-2024

Planen fokuserer på tre målområder – generell boligutvikling, boligsosiale forhold og organisering og boligforvaltning.

 

 

boligbygging_komprweb.jpg   • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 22.07.2016